Dorya Minik

Dorya Minik Yayınları olarak; siz değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz için MEB okul öncesi programında öngörülen Bütünleşik Sarmal Eğitime uygun kitaplar hazırladık. Bu kitaplarda çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda okul öncesi eğitim programlarında yapılan değişiklikleri, kazanım, kavram ve göstergeleri dikkate aldık.

 

Minik Eller Becerikli Çocuklar Tam Gün Planları

Minik Eller Becerikli Çocuklar Yarım Gün Planları
 

Minik Dâhilerin Büyük Fikirleri Tam Gün Planları

Minik Dâhilerin Büyük Fikirleri Yarım Gün Planları

 

3 Yaş Limbik Tam Gün Planları

3 Yaş Limbik Yarım Gün Planları
 

4 Yaş Limbik Tam Gün Planları

4 Yaş Limbik Yarım Gün Planları

 

5 Yaş Limbik Tam Gün Planları

5 Yaş Limbik Yarım Gün Planları

 

MİNİK ELLER BECERİKLİ ÇOCUKLAR SETİ DİJİTALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Okul öncesi eğitimin amacı, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.Okul öncesi dönem, çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği bir dönemdir. Bu nedenle yapılan tüm etkinlikler, yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Uygun fiziksel, sosyal çevre ve sağlıklı etkileşim ortamlarında yetişen çocuklar daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterir. Bu gelişime katkı sağlayacak uygun materyaller de mutlaka yine bu dönemde çocuklara sunulmalıdır. Dorya Minik Yayınları olarak; bu döneme uygun materyaller sunmak amacıyla yayınlarımızı 3+1 4+ ve 5+ yaş seviyelerine uygun bir şekilde hazırladık.

Okul öncesi eğitim yayıncılığının öncüsü olmayı hedefleyen Dorya Minik Yayınları olarak, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırladığımız eserleri sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.

4-5 Yaş Eğitim Setleri
MİNİK ELLER BECERİKLİ ÇOCUKLAR
MİNİK DÂHİLERİN BÜYÜK FİKİRLERİ 


 DORYA YAYINLARI olarak  DORYA MİNİK markamızla siz değerli öğretmenlerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı  programına uygun harika iki eğitim seti hazırladık.

  Setlerimizin adı MİNİK ELLER BECERİKLİ ÇOCUKLAR ve MİNİK DÂHİLERİN BÜYÜK FİKİRLERİ eğitim setleridir. 
   Her bir eğitim setimizin içeriğinde 1 adet uyum haftası fasikülü, 8 adet çalışma kitabı,1 adet sanat etkinlikleri kitabı, 1adet belirli gün ve haftalar kitabı, 1 adet İngilizce kitabı mevcuttur.
  Ayrıca her öğrenci için portfolyo dosyası, gelişim gözlem dosyası ve katılım belgesi bulunmaktadır.
  Çalışma kitaplarımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı programında öngörülen bütünleşik sarmal eğitimi dikkate aldık. Bütünleşik sarmal eğitimimizin içerisinde Montessori- Reggio Emilla- Steam-Orff eğitim metodlarına yer verilmiştir.

    Çocukların gerçek yaşamda kendilerini bulabilmeleri için Reggio Emila ve Montessori çalışmalarına yer verilirken.steam çalışmalarıyla da geleceğin mimarlarının temellerini atıyoruz.

   Planlar içerindeki etkinliklerle birlikte bütünleşerek orff ve ritim çalışmaları.
   Eğitimde büyük önem taşıyan Proje Eğitim Tabanlı çalışmalarımızın içeriğinde  Eko-Okul, Beslenme Dostu Okul ve Geleneksel Sanatlar sayfalarına yer verilmiştir. 
    Çocuklar tarafından zor anlaşılan kavramlar, interaktif bir ortamda sunulan etkinlikler, şarkılar ve videolar ile somutlaştırılarak öğretime kolay hale getirilmiştir. Dijital içerikler internet üzerinden, tabletten, projeksiyon ya da akıllı tahta üzerinden rahatça kullanılabilecek şekilde planlanmıştır.
    Tekrar ederek öğrenmek pekiştirici olduğu için kitaplarımızda yaz-sil çalışmalarına yer verilmiş olup çocukların tekrarlayarak çalışmalarına olanak sağlanmıştır.
 Çocuklar farklı deneylerin uygulama aşamalarını inceleyebilecek ve kendi başlarına uygulayabilecekler. Ayrıca kitaplarda yer alan asetatlı sayfalar sayesinde çocuklar bir konunun farklı durumlarını zihinlerinde daha kolay canlandırabilecekler.

    Psikomotor gelişimini destekleyecek çizgi çalışmaları, kavram,  matematik, grafik, dikkat çalışmalarına yer verilmiştir.
    Ayrıca çıkartma çalışmaları ile farklı tekniklere yer verilerek çocukların eğlenceli çalışmalar yapmasına imkân tanınmıştır.
   Her uygulama kitabının sonunda yer alan başarı tacı ile çocuklar bir işi başarmanın duygusunu yaşarken aynı zamanda da çocukların öz güveni desteklenmiş olacaktır.

    Kazanılması gereken kavramlar çalışma sayfalarımızda bütünleşik olarak ilerleyen sanat çalışmalarına yer verilmiştir. Bu çalışmalar ilgili sayfada sizlere verilen yönerge ile kolayca bulabileceğiniz bir şekilde hazırlanmıştır.
  Aile katılım çalışmaları kitaplarında verilen temayı destekleyici çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar her haftanın sonuna göre düzenlenmiş olup çocukların evde ailesiyle birlikte etkili öğrenime devam etmesi desteklemiştir.

    MİNİK ELLER BECERİKLİ ÇOCUKLAR ve MİNİK DÂHİLERİN BÜYÜK FİKİRLERİ eğitim setleri tamamen akıllı tahtaya uyumlu olarak hazırlanmıştır. Çalışma sayfalarının her birini akıllı tahtada kolaylıkla uygulayabilecek olan öğretmenlerimiz, hazırlanmış olan dijital çalışmalar, bilgilendirici videolar, şarkılar, şiirler ile de desteklenmektedir. Böylece sayfada yer alan kavramların öğretilmesi kolaylaştırılmıştır. 
  Bu setlerimizi alan öğretmenlerimize, Proje konularına uygun hikâye kartları, değerler eğitim kartları, İngilizce kartları afişler hediye olarak verilecektir.


Eğitim Seti İçindekiler
8 Çalışma Kitabı
(Her kitapta çift yönlü asetat ve yaz-sil çalışma sayfaları mevcuttur.)

El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri Kitabı

Belirli Gün ve Haftalar

İngilizce Etkinlikler Kitabı

Gelişim Gözlem Dosyası

Uyum Haftası Fasikülü

Benim Portfolyo Dosyam

Dorya Dijital
Çocuklar tarafından zor anlaşılan kavramlar interaktif bir ortamda sunulan çalışmalarla çocuklara daha etkili ve kalıcı şekilde kazandırılabilmektedir.
Yaşadığımız yüzyıl teknoloji ve interaktif devridir. 3-6 yaş aralığındaki çocuklarımız işitsel algı ve görsel destekli  çalışmalarla gelişimlerini daha iyi tamamlayabilmektedirler. Artık birçok kavram sadece sözel eğitim ile yeterli   olmamaktadır.

     Dorya Minik Okul Öncesi Eğitim Setleri, set içerisinde yer alan etkinliklerin öğretmenlerin uygulamalarını kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Öğretilmesinde zorluk yaşanan kavramlar; interaktif etkinlikler, şarkılar ve videolar ile somutlaştırılarak öğretime kolay hale getirilmiştir. Tüm dijital içerikler kitapların sayfalarına yerleştirilerek; internet üzerinden, tabletten, projeksiyon ya da akıllı tahta üzerinden rahatlıkla kullanılabilecek şekilde planlanmıştır.

3-4-5 YAŞ KAVRAM KİTAPLARIMIZ 
Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmelerine, hafiza ve dikkatlerini geliştirmelerine destek olacak bu setimizin adı "LİMBİK"tir.
Peki neden bu ismi seçtik?
LİMBİK orta beyin sistemimizin adıdır.

LİMBİK SİSTEM;
•    Bellek Oluşumu ve depolanması
•    Öğrenme
•    Davranışlar, emosyonel cevaplar
•    Motivasyon gibi birçok unsuru etkiler.

LİMBİK YAPIDA HASAR OLUŞURSA;

•    Beslenme bozukluğu,
•    Bellek bozuklukları,
•    Yön bulma gibi sorunlar ortaya çıkar.


Limbik Sistem, duyguları hafizada depolama ve geri çağırma işlemini denetlemektedir. Bu sistem öğrenmenin, hafızanın en temel bölgesidir. Çünkü öğrenmeye bizi hazırlayan duygularımız, güdülerimiz ve hafiza işlemlerimiz burada gerçekleşmektedir. Öğrenme ve hafıza gücünü kullanarak beyin hücreleri arasında iletişim ağı kuran insanların beyni daha gelişmiştir. Bu tip insanlar; pozitif, özgüvenli, erdemli, iletişim becerisi yüksek, saygın ve saygılı, entelektüel, sorunlara çözüm bulabilen, uzlaşmacı, akıllı, iradeli, odaklanmasını bilen insanlardır. Bu kişiler her iki beyin lobunu birlikte kullanırlar. Böylece bu insanların beyin hücreleri arasında sistemli, düzenli ve yaygın bir ağ oluşur.

Bu setimizde hedefimiz çocuklarımızın sağ ve sol beyinlerini eşit oranda geliştirmektir.

Limbik Kitap setlerimiz, High Scope, Reggio Emillia, Waldorf, Montessori,  Çoklu Zeka Eğitim Metotları ile oluşturulmuştur. Bu metotların yanı sıra eğitim programlarını destekleyen scamper, stem uygulamaları hazırlanmış olan etkinliklerle sunulmuştur. 

High Scope Eğitim Metodu ile çocuklar yüksek hedefler belirler, olumlu yetişkin iletişimi kurar, tutarlı günlük akış planları yapabilirler. Bu alanlarda destekleyici çalışmalara yer verilmiştir.
Reggio Emillia Eğitim metoduyla çocuklarımızın proje yaklaşımları ile merak, araştırma, keşfetme, ürün tasarlama, analiz etme ve problem çözme becerilerini geliştirebilme etkinliklerine yer verilmiştir. 
Kitaplarımızda Waldorf Eğitim Metodu ile çocuklarımızın bedensel, zihinsel gelişimi desteklenirken hayal gücünü drama, müzik ve çeşitli sanatsal yollarla ifade edebilecekleri çalışma sayfaları bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuklarımızın doğaya, diğer canlılara karşı duyarlı olmaları yönünde sosyal sorumluluk becerileri de desteklenmektedir.